Zhang, Aijia, Tiezhu Li, Ran Tu, Changyin Dong, Haibo Chen, Jianbing Gao, and Ye Liu. 2021. “The Effect of Nonlinear Charging Function and Line Change Constraints on Electric Bus Scheduling”. Promet - Traffic&Transportation 33 (4), 527-38. https://doi.org/10.7307/ptt.v33i4.3730.