ŠIROLA, E. Cestovna rasvjeta kao element sigurnosti prometa. Promet - Traffic&Transportation, v. 4, n. 5, p. 169-174, 11.