IVAKOVIĆ, Č. Prometna potražnja i robni tokovi u funkciji integralnog transporta. Promet - Traffic&Transportation, v. 3, n. 2, p. 71-76, 11.