BOGOVIĆ, B.; PERAK, M.; RADAČIĆ, ŽELJKO. Cijene prometnih usluga u funkciji integracijskih procesa u Evropi. Promet - Traffic&Transportation, v. 2, n. 5-6, p. 309-311, 11.