(1)
Stipetić, A.; Golubić, J. Naprezanja kolosiječne rešetke U Uvjetima Eksploatacije. PROMET 1, 7, 1-12.