(1)
Štrumberger, N. Prijevoz živih životinja željeznicom. Promet 1, 6, 133-137.