(1)
Ivaković, Č. Prometna potražnja I Robni Tokovi U Funkciji Integralnog Transporta. Promet 1, 3, 71-76.