(1)
Tatalović, M. Deregulacija I Liberalizacija zračnog Prometa U Evropi I Jugoslaviji. Promet 1, 2, 421-428.