(1)
Bogović, B.; Perak, M.; Radačić, Željko. Cijene Prometnih Usluga U Funkciji Integracijskih Procesa U Evropi. Promet 1, 2, 309-311.