[1]
Ivaković, Č. and Jurum, J. 1. Model za određivanje kapaciteta riječnih pristaništa. Promet - Traffic&Transportation. 8, 4-5 (1), 77-84.