[1]
Čudina, M. 1. Mehanizmi generiranja buke kod ventilatora za hlađenje motora s unutamjim izgaranjem. Promet - Traffic&Transportation. 7, 4 (1), 89-93.