[1]
Gulišija, I. 1. Mjesto i uloga temeljne letačke obuke u sustavu izobrazbe pilota Hrvatskoga ratnoga zrakoplovstva. Promet - Traffic&Transportation. 7, 1-2 (1), 43-48.