[1]
Stipetić, A. and Golubić, J. 1. Naprezanja kolosiječne rešetke u uvjetima eksploatacije. Promet - Traffic&Transportation. 7, 1-2 (1), 1-12.