[1]
Štrumberger, N. 1. Prijevoz živih životinja željeznicom. Promet - Traffic&Transportation. 6, 5 (1), 133-137.