[1]
Jaram, S. 1. Odredbenice modeliranja suvremenoga tarifnog sustava u telekomunikacijskom prometu. Promet - Traffic&Transportation. 5, 2 (1), 63-67.