[1]
Zavada, J. 1. Mjere za smanjenje emisije štetnih komponenata ispušnih plinova Ottova motora. Promet - Traffic&Transportation. 5, 1 (1), 25-29.