[1]
Kelčec-Suhovec, S. 1. Zagreb glavni kolodvor u urbanističkim planovima od 1865. godine do danas. Promet - Traffic&Transportation. 4, 6 (1), 191-194.