[1]
Širola, E. 1. Cestovna rasvjeta kao element sigurnosti prometa. Promet - Traffic&Transportation. 4, 5 (1), 169-174.