[1]
Jakobčić, Z. 1. Pregled telekomunikacija u svijetu (stanje 31. 12. 1989.). Promet - Traffic&Transportation. 4, 3 (1), 83-96.