[1]
Žanić, V. 1. Pretpostavke izgradnje informacijskog sustava za promet. Promet - Traffic&Transportation. 4, 3 (1), 73-77.