[1]
Mlinarić, T. and Brkić, A. 1. Pruga Rijeka-Zagreb kao glavni prometni pravac Jadran-srednjoeuropske zemlje. Promet - Traffic&Transportation. 3, 5 (1), 195-202.