[1]
Zavada, J. and Mavrin, I. 1. Emisija štetnih komponenata ispušnih plinova Oto-motora. Promet - Traffic&Transportation. 3, 1 (1), 1-5.