[1]
Bogović, B., Perak, M. and Radačić, Željko 1. Cijene prometnih usluga u funkciji integracijskih procesa u Evropi. Promet - Traffic&Transportation. 2, 5-6 (1), 309-311.