[1]
Cvetanović, L. 1. Strategija upravljanja putnim saobraćajem. Promet - Traffic&Transportation. 2, 3 (1), 127-131.