[1]
Kolenc, J., Cvetanović, L. and Zorić, N. 1. Funkcioniranje prometnog sustava u izvanrednim uvjetima. Promet - Traffic&Transportation. 2, 3 (1), 111-113.