[1]
Golubić, J. 1. Preraspodjela cestovnog prostora u središnjoj zoni grada Zagreba. Promet - Traffic&Transportation. 2, 4 (1), 223-227.