Transport Organization and its Corporate Identity

  • Alžbeta Bielikova
Keywords: corporate identity, corporate philosophy, corporate personality, corporate culture, corporate communication, corporate design

Abstract

The article deals with the corporate identity and its parts intransport organization. The corporate identity is a strategicallyarranged idea based on the firm's philosophy, firm's vision andlong-term business aim. It must be confirmed by the firm's behaviourand its internal and external communication.

References

Bartosova, V.: Ludsk:y faktor v procese globalizacie alebo

,iba zamyslenie' na temu globalizacia. In: Zbomfk konferencie

Globalizacia a jej socialno-ekonomicke dosledky.

Zilina 2001.

Birnerova, E. a kol.: Metodika stanovenia spokojnosti

zakamfka vo verejnej osobnej doprave. VEGA 1/0497/03

Zilinska univerzita v Ziline.

Birnerova, E. a kol.: Identifikdcia cinitetov V spokojnosti

zakaznfka V cestnej doprave 023/2002/E, Institucionalny

fakultny ryskum F PEDaS, Zilinska univerzita v Ziline.

Karlof, B., Ostblom, S.: Benchmarking. Praha, Victoria

Publishing 1995.

Krizanova, A., Hrivnak, M., Valaskova, M.: Vykonova

politika dopravneho podniku v globalizacnom procese.

In: Zbomfk prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie

Globaliz

ZU Zilina 2004.

Ponisciakova, 0., Sukalova, V.: Progresfvni formy fizenf

vzdetavanf, Modem! ffzenf c. 3/2004.

How to Cite
1.
Bielikova A. Transport Organization and its Corporate Identity. Promet [Internet]. 1 [cited 2024Feb.28];18(1):43-6. Available from: http://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/663
Section
Older issues