Suvremeno rješenje povećanja pouzdanosti uređaja daljinskog upravljanja EVP-a

  • Zdravko Toš

Abstract

O pouzdanosti rada uređaja daljinskog upravljanja elektrovučnim postroje11jima ovisi ipouzdanost funkcioniranja cjelokupnoga v učnogsustava. Upravo stoga veoma je važno utvrditikoji kvarovi i smetnje najčešće uzrokuju ispadanjeiz rada pojedinih dijelova ili cjelokupnog elektrovučnog postrojenja.Za raspoloživost i pouzdanost radaelektrovučnog postrojenja posebno je odlučujućaduljina trajanja kvara ili smetnje, od njihovepojave do otklanjanja greške, odnosno ponovnogispravnog funkcioniranja.Ovaj rad se bavi upravo problematikom otkrivanja najčešćih kvarova ili smetnji, kao ionih čije je trajanje najdulje, a posebno načinimai metodama njihova smanjenja ili potpunog eliminiranja. Eliminacija kvarova ili smetnji 11a značinjihovo apsolutno sprečavanje, nego i preuzimanjenjihovih funkcija alternativnim elementima.
How to Cite
1.
Toš Z. Suvremeno rješenje povećanja pouzdanosti uređaja daljinskog upravljanja EVP-a. Promet [Internet]. 1 [cited 2024Jun.16];2(4):183-92. Available from: http://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/1111
Section
Older issues