Primjena upotpunjene Russellove metode u multimodalnom transportu

  • Gordana Štefančić
  • Marijana Gjumbir

Abstract

Praćenje novih matematičkih metoda omogućuje usavršavanje postojeće programskepodrške, a ostvareni rezultati mogu se izravnoprimijeniti u praksi. To ilustrira u ovom raduupotpunjena metoda Russellovih aproksimacijapri rješavanju transportnog problema u multimodalnomtransportu.

References

S. VUKADINOVIĆ: Transportni zadatak linearnog

programiranja. Beograd, Naučna knjiga, 1979, str.

E.J. RUSSELL: Extension ot Dantzig' s algorithm to

finding an initial nearoptimal basis tor the transportation

problem. Oper. Res. , 17, 1969, 1, str.

-191.

T. LEE: A cornplete Russel's method for the transportation

problem. SlAM Review, 28 1986, 4, str.

-549.

(4J l. GRABOVAC: Odgovornost poduzetnika multimodalnog

prijevoza stvari. Split, Pravni fakultet, 1986, str.

G. ~TEFANČIĆ: Utjecaj špeditera na optimalizaciju

jugoslavenskog cestovnog prometnog sustava. Magistarski

rad, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj u

Rijeci, 1989. ..

s. :{RCEVINAC, J . PETRIC, IVI. CUPIĆ, l. NIKOLIĆ:

Algoritmi i programi iz operacijskih istraživanja, Beograd,

Naučna knjiga, 1983, str. 609.

How to Cite
1.
Štefančić G, Gjumbir M. Primjena upotpunjene Russellove metode u multimodalnom transportu. Promet [Internet]. 1 [cited 2024Jun.23];2(4):169-72. Available from: http://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/1109
Section
Older issues

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>